Proiecte fonduri europene

 

Comuna Turnu Ruieni anunță implementarea proiectului „Consolidarea capacității unității de învățământ preuniversitar din Comuna Turnu Ruieni, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

 

Beneficiar UAT Comuna Turnu Ruieni aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului cu titlul titlul „Consolidarea capacității unității de învățământ preuniversitar din Comuna Turnu Ruieni, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 148083, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentant de constat în asigurarea echipamentelor si dispozitivelor necesare elevilor si cadrelor didactice in vederea protejarii sanatatii acestora, păstrării unei igiene corespunzatoare si pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2 in comunitate.

Obiectivele specifice îndeplinite ale proiectului sunt următoarele:

 1. Asigurarea unui numar de 22.500 masti de protectie pentru elevi si asigurarea unui numar de 2.500 masti de protectie pentru cadrele didactice (scoli si gradinite) care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Turnu Ruieni.
 2. Asigurarea unui numar de 34 de viziere de protectie pentru cadrele didactice.
 3. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Turnu Ruieni cu 1.600 litri dezinfectant de maini pentru elevii si cadrele didactice din aceste unitati de invatamant.
 4. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei cu 1.800 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acestor unitati de invatamant.
 5. Asigurarea unui numar de 3.000 de manusi sanitare pentru cadrele didactice.
 6. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Turnu Ruieni cu un numar de 34 nebulizatoare necesare sterilizarii aerului.
 7. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Turnu Ruieni cu un numar de 29 termometre (1/sala de clasa) necesare pentru verificarea temperaturii corporale a elevilor si prescolarilor, dar si a celorlalte persoane implicate in procesul educational.
 8. Asigurarea unui grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, asigurarea conditiilor necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica (elevi si cadre didactice), dar si in comunitatile din care acestia provin.
 9. Implementarea proiectului, urmata de realizarea monitorizarii si raportarii derularii proiectului.
 10. Promovarea proiectului si realizarea activitatii de informare cu privire la acesta.
 11. Realizarea unui raport de audit al proiectului.

 

În urma implementării proiectului, se asigură echipamentele si dispozitivele necesare elevilor si cadrelor didactice in vederea protejarii sanatatii acestora, păstrării unei igiene corespunzatoare si limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comunitate.

 

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

 1. Elevii si cadrele didactice primesc mastile de protectie necesare, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 2. Cadrele didactice primesc viziere de protectie reutilizabile in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 3. Unitatile de invatamant de pe raza comunei Turnu Ruieni sunt dotate cu 1.600 litri dezinfectant de maini pentru elevii, prescolarii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in aceste unitati, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii cu viruși.
 4. Unitatile de invatamant preuniversitar din Turnu Ruieni sunt dotate cu 1.800 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acestor unitati de invatamant.
 5. Cadrele didactice primesc manusi sanitare in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 6. Unitatile de invatamant preuniversitar din Turnu Ruieni sunt dotate cu 34 nebulizatoare in vederea sterilizarii aerului din aceste unitati.
 7. Unitatile de invatamant sunt dotate cu un numar de 29 termometre (1/sala de clasa) necesare pentru verificarea temperaturii corporale a elevilor si prescolarilor, dar si a celorlalte persoane implicate in procesul educational.
 8. Va fi asigurat un grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, vor fi asigurate conditiile necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica (elevi si cadre didactice), dar si in comunitatile din care acestia provin.
 9. Proiectul este implementat si este realizata monitorizarea si raportarea derularii proiectului.
 10. Proiectul este promovat si activitatea de informare cu privire la acesta este realizata.
 11. Proiectul va beneficia de realizarea unui raport de audit.

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 354.738,07 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare este de 353,623.07 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 353,623.07 lei

 

Data semnării contractului de finanțare: 18.05.2022

Data finalizării proiectului: 30.06.2023

 

 

Comuna Turnu Ruieni

 • primariaturnuruieni@gmail.com

( 0255.510.221)