Anunturi

Anunt privind decizia de incadrare APM – Infintare sistem de canalizare si statie de epurare Zlagna si extindere retea sat Borlova, comuna Turnu Ruieni, judetul Caras-Severin

Afisat 30.04.2024 – Anunt depunere solicitare acord mediu Infintare sistem de canalizare si statie de epurare sat Zlagna

17.08.2023 – Anunt concurs referent SVSU 18.09.2023

Lista selectie dosare conncurs SVSU 18.09.2023

13.09.2023 – Anunt concurs Contabilitate 16.10.2023

18.09.2023 – Anunț rezultat concurs SVSU 18.09.2023

19.09.2023 – Lista rezultat final concurs SVSU 18.09.2023

06.10.2023 – Lista selectie dosare concurs Contabilitate 16.10.2023

DOCUMENTATIE PROGRAM RABLA din 16.10.2023 pana in 31.10.2023

16.10.2023, ora 13:00 – Lista rezutat concurs consilier contabilitate proba scrisa 16.10.2023

16.10.2023, ora 15:00 – Lista rezultat concurs consilier contabilitate proba interviu 16.10.2023

16.10.2023 ora 15:15 – Lista rezutat final concurs consilier contabilitate 16.10.2023

Anunt depunere emitere acord mediu – Utilizare surse regenerabile de energie de tip solar pentru consumul propriu – Comuna Turnu Ruieni, Jud. Caras-Severin

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – Utilizare surse regenerabile de energie de tip solar pentru consumul propriu – Comuna Turnu Ruieni

Anunt privind acordarea in sistemul concurential a unor amplasamente pentru alimentatie publica de tip Street Food – termen depunere cerere 19.12.2023 ora 09:00 – pana in 22.12.2023 0ra 10:00

Anunt publicare Documente tehnice ale cadastrului pt. Sector 37, 40 (Faneata cu Narcise)

Anunt publicare Documente tehnice ale cadastrului pt. Sector 57 (Plostina)

13.02.2024 –Anunt procedura atribuire pasune comunala

23.02.2024 – Anunt Concurs Director Camine Culturale 14.03.2024

AFISARE 06.03.2024 –Raport de atribuire pasune

afisare 10.03.2024 ora 10:00 LIsta selectie dosare concurs Director Camine culturale_Redactat 14.03.2024

Afisare 14.03.2024 ora 12:00 Lista rezultat concurs Director camine culturale – Proba scrisa 14.03.2024

Afisare 14.03.2024 ora 13.00 Lista rezultat concurs Director camine culturale – Proba interviu14.03.2024

Afisat 14.03.2024 ora 13.30 –Lista rezultat final concurs Director camine culturale – in data 14.03.2024

Afisat 20.03.2024 – Anunt publicare Documente tehnice ale cadastrului pt. Sector 46

21.03.2024 – Anunt depunere solicitare acord mediu Modernizare drum Borlova -M.Mic

Afisat 10.04.2024 – Anunt concurs Consilier SVSU 15.05.2024

Afisat 11.04.2024 – Anunt public privind decizia etapei de incadrare – APM- Modernizare drum de interes local Borlova- Muntele Mic

Afisat 17.04.2024 – Birou electoral de circumscriptie